19 Haziran

İşletmelerde Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM)

İşletmelerde Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM)

Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) sayesinde işletmelerin verileri kolayca yönetilebiliyor.

Ulaşılabilir bilgilerin ve var olan kaynaklarınızın (örneğin dokümanlarınız, dosyalarınız,
süreçleriniz) bir bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılması süreci olan dijitalleşme gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

Özellikle, COVID-19 süreciyle daha çok yaygınlaşan dijitalleşme Türkiye’de de artış göstermiştir. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu”na göre Türkiye’nin dijitalleşme notu 2019’da 5 üzerinden 2,94 iken 2020’de 3,06’ya yükselmiştir.

Özellikle yenilikçi bir bakış açısını benimseyen kurumsal işletmelerin kendi dijital dönüşümlerini gerçekleştirme konusunda daha hızlı aksiyon aldıklarını söyleyebiliriz. Bu dönüşüm sürecinin başında ise bir işletme için değerli ve önemli olan veriler olarak tanımlanan içeriklerin basit ve etkili bir şekilde yönetilmesi gelmektedir. Bunu gerçekleştirmenin en etkili yollarından biri Kurumsal İçerik Yönetimi’dir.

Kurumsal İçerik Yönetimi Nedir?

Kurumsal İçerik Yönetimi, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri yakalamak,
yönetmek, depolamak, korumak ve sunmak için kullanılan stratejiler, yöntemler
ve araçların birleşimidir.

Kurumsal İçerik Yönetimi, işletmelerde oluşabilecek veri karmaşasına çözüm bulmanın yanı sıra bir işletme için gerekli olan veri oluşturma süreçlerinin içselleştirme ve
dışsallaştırma faaliyetlerini de yönetir.

Kurumsal İçerik Yönetimi; Kayıt Yönetimi, İş Kuralları Yönetimi, Dijital Varlık
Yönetimi, Bilgi Yönetimi, İşbirliği, Web İçerik Yönetimi, İş Süreci Yönetimi,
Kurumsal Arama, Doküman Yönetimi ve Görüntüleme bileşenlerinden oluşmaktadır.

İşletmeler Neden Kurumsal İçerik Yönetimine İhtiyaç Duyar?

Dijital dönüşüm sürecinde olan her işletmenin gündeminde önemli bir yeri olan Kurumsal İçerik Yönetimi’ne ihtiyaç duyulmasının temel sebepleri arasında zaman kazanma, verimliliği artırma, veri güvenliğini maksimum düzeye çıkartma ve işletmelerin departmanlarının ve müşterilerinin doğru içeriğe hızlı ve doğru zamanda ulaşmasını sağlamak yer almaktadır.  

Daha önce bahsettiğimiz gibi Kurumsal İçerik Yönetimi farklı bileşenlerden
oluşmaktadır. İşletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu bileşenlerden biri Doküman Yönetimi’dir. Bu bileşen sayesinde işletmelerdeki dokümanların (formlar, sözleşmeler, kataloglar, faturalar, yazışmalar vb.) yaşam döngüsü gerçekleştirilir. Dokümanların versiyonları, üst veri bilgilerini saklayarak bu bilgilerin daha sonra yeniden kullanılmasına olanak sağlar. İşletmeler, doküman yönetimi konusunda doğru yazılımı seçerek ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilir.