Kiralama


Kiralama

Fotokopi makinesi kiralama hizmetlerimiz sayesinde makine yatırımı yapmadan, doğrudan kiralama yaparak,
sayfa başı kullandığınız miktar kadar ödeme yaparak fotokopi makinesi kullanımına geçebilirsiniz.
Kiralama ve kopya başı sistemi uzun dönemli fotokopi makineleri, printer ve fax kullanımı için
önerilen bir yoldur. 3 temel konu üzerinde oluşur.


Bu sistemde makinenin mülkiyeti
tamamen Semak. firmasına ait olup bütün
giderler (toner,, drum, işçilik,
servis, bakım-onarım) gibi harcamalarla
yine Semak. firması tarafından karşılanır.
Kullanıcı sadece kullandığı fotokopi kağıdından
ve makinenin güvenliğinden sorumludur.
Ayrıca kullanıcı ay sonunda çekmiş olduğu
kopya sayısı kadar kopya başı çekim fiyatı
üzerinden ödeme yapar.
Bu sistemde makinenin mülkiyeti tamamen
müşteriye aittir. Bunun dışında fotokopinin
veya baskının oluşmasında geçerli her türlü
masraf (toner, developer, drum, sarf giderler,
parça değişimi, bakım-onarım) gibi SEMAK.
firmasına aittir.( Fotokopi kağıdı hariç)
Müşteri ay sonunda çekmiş olduğu fotokopi
miktarı kadar belirlenmiş olan kopya başı birim
fiyatı üzerinden ödem yapar.
Bu sistemde makinenin mülkiyeti SEMAK. firmasına ait olup kullanıcı sцzleşme sьresi boyunca aylık belirli bir kira цdermesi yapar. Ayrıca kopya başından da зekilen kopya kadar belirlenen kopya başı зekim ücreti miktarı kadar цdemeyi SEMAK. firmasına yapar. Buna karşılık SEMAK. makineyi müşteride konumlandırdıktan sonra kopyanın oluşması iзin gerekli ( fotokopi kağıdı hariç) toner, developer, drum, servis, bakım-onarım gibi her tьrlь gideri karşılar.